>

no big words

NTXT graphics design site

To enjoy the site visual flavours, you have to enable Flash plugin and JavaScript in your browser.

NTXT logo

Rozszerzenie FPDF do profesjonalnego składu

Przeróbka (dość chaotyczna) oryginalnej biblioteki FPDF, dodająca wiele drobiazgów niezbędnych, aby dokument złożony przez skrypt PHP mógł zostać wysłany do drukarni i naświetlony. Główna zmiana to wprowadzenie modelu barw CMYK, ale jest też więcej formatów papieru, ustawianie odstępów międzyliterowych (kerning), obracanie obiektów, wykresy słupkowe i kołowe, itd.

Archiwum ZIP z rozbudowaną wersją do pobrania.